Te Haerenga o Ngai Tai ki Tamaki Ltd

102 Maraetai Drive
Maraetai
Auckland 2018
New Zealand

Phone: +64 9 533 6303
Email: enquiries@tehaerenga.nz

Postal Address:

Te Haerenga o Ngai Tai ki Tamaki Ltd
PO Box 59
Beachlands
Auckland 2147
New Zealand

Please use this form to contact us regarding Rangitoto & Motutapu Walking Tours